1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15. Sademäärän jakauma

Majavat suunnittelevat uuden padon rakentamista. Keskimääräisen vuotuisen sadejakauman avulla he haluavat rakentaa padon parhaimpana mahdollisena kuukautena. Majavat ovat yksimielisiä siitä, että:

  • Vuodessa on kaksi kuukautta, jolloin sataa eniten. Majavat haluavat testata padon kestävyyttä jompana kumpana näistä kuukausista.
  • Pato pitää rakentaa kuukausi tai kaksi kuukautta ennen testaamista.
  • Rakentamiskuukauden pitää olla mahdollisimman kuiva.

Missä kuussa majavien pitää rakentaa pato?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.