1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3. Omenat koriin

Vieressäsi on kori täynnä erikokoisia omenia. Käsittelet omenia seuraavien ohjeiden mukaisesti:

  1. Otat omenan korista ja asetat sen pöydälle.
  2. Otat seuraavan omenan korista ja vertailet sitä pöydällä olevaan omenaan seuraavalla tavalla:
    • Mikäli omena kädessäsi on pienempi kuin pöydällä oleva omena, asetat kädessä olevan omenan toiseen koriin.
    • Mikäli omena kädessäsi on suurempi kuin pöydällä oleva omena, asetat pöydällä olevan omenan toiseen koriin ja kädessäsi pitelemäsi omenan pöydälle.
  3. Toistat toista askelta niin kauan kunnes alkuperäinen kori on tyhjä.

Mikä omena jää lopulta pöydälle?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.