1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2. Luolantutkijat

Mika ja Markus tutkivat luolia. Heidän kohteenaan on kuvassa näkyvä luolasto. Joka aamu he laskeutuvat alas ja käyttävät koko päivän yhden luolan tutkimiseen ja näytteiden keräämiseen. Koko luolaston tutkimiseen heiltä menee siis seitsemän päivää.

Mikan tutkimisperiaatteena on "syvyys ensin". Hän menee luolaan ja tarkistaa heti ensimmäiseksi onko luolan alla vielä tutkimattomia luolia. Hän tarkistaa ensin länsipuolen. Jos siellä on uusi luola hän laskeutuu sinne. Jos länsipuolella ei ole enää tutkimatonta luolaa, hän tarkistaa itäpuolen. Jos luolan alla ei ole enää tutkimattomia luolia, hän tutkii luolan jossa hän on.

Mika siis aloittaa maanantaina Kultaluolasta, menee Rubiiniluolaan tiistaina ja jatkaa keskiviikkona Smaragdiluolassa.

Markuksen tutkimistapana on puolestaan "leveys ensin". Hänen menetelmänään on vierailla luolissa ylhäältä alaspäin aina koko taso kerrallaan. Jokaisella tasolla hän käy luolat läpi läntisimmästä itäisimpään.

Eli Markus aloittaa maanantaina Kiviluolasta, menee Smaragdiluolaan tiistaina ja tutkii Kristalliluolan keskiviikkona.

Työskentelevätkö he yhtenäkään päivänä samassa luolassa?

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.