1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

13. Rummutus

Majavat osaavat rummuttaa vatsaansa kuin se olisi rumpu. He käyttävät seuraavia nuotteja kirjoittaakseen rytmejä:

Puum: kokonuotti, jonka kesto on koko tahti.

Pum: puolinuotti, joka kestää puolet tahdista.

Pu: neljäsosanuotti, joka kestää neljäsosan tahdista.

Matti Majavan soittamassa rytmissä on paljon toistoa. Hän käyttää lyhennysmerkintää #[...] ilmaistakseen, että [...] toistuu # kertaa. Esimerkiksi "4[pu]" on lyhennys nuoteista "pupupupu".

Lisäksi majavat käyttävät lyhenteitä A, B, C ja D yleisimpien rytmien kirjoittamiseen. Merkki "/" erottaa tahdit toisistaan:

A: pupupupu/ puum/

B: pupupupu/ pupupupu/

C: pumpupu/ pupupupu/

D: pumpupu/ puum/

Esimerkiksi kirjainjono AD vastaa rytmiä pupupupu/ puum/ pumpupu/ puum/.

Minkä kirjainjonon rytmit vastaavat rytmiä: pum 2[pu]/ 4[pu]/ pum 2[pu]/ puum/ 2[4[pu]/ ] pum 2[pu]/ puum/?

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.