Siirry harjoittelemaan:

HUOM! Yllä olevat harjoittelulinkit liittyvät vuoteen 2017 asti käytössä olleeseen perinteiseen Majava-kilpailuun. Kilpailu on uudistunut vuodesta 2018 alkaen. Kts. lisätiedot alempaa.

Seuraava tietotekniikan Majava -kilpailu järjestetään 16.11.2020 - 4.12.2020. Jos olet opettaja, tutustu etukäteen sivun https://tietotekniikkaopetus.fi/opettajille/ ohjeisiin siitä, miten voit rekisteröityä Majava-kilpailuun ja järjestää kilpailun oppilaillesi.


Vuoden 2019 tietotekniikan Majava -kilpailu järjestettiin 11.-29.11.2019. Kunkin sarjan noin 10 parhaan tulokset löytyvät sivulta https://tietotekniikkaopetus.fi/majava-kilpailun-tulokset-2019/.

Uusi suomenkielinen kilpailusivusto on osoitteessa http://majava.uta.fi/ ja uusi ruotsinkielinen kilpailusivusto osoitteessa http://databavern.uta.fi/. Sivustoja voi hyödyntää myös kilpailuajan ulkopuolella suorittamalla aiempien vuosien kilpailutehtäviä.

Siirryimme käyttämään vuoden 2018 kilpailusta alkaen Ranskan Majava-kilpailusivuston suomenkielistä versiota. Ranskan Majava-kilpailu eroaa perinteisestä Majava-kilpailusta ensisijaisesti seuraavilta osin:

1. Kaikki tehtävät ovat interaktiivisia (esim. raahataan hiirellä, painellaan nappeja, jne.), ja osallistujalle näytetään kilpailun aikana tehtävien pistemäärät välittömästi vastaamisen jälkeen. Vastauskertojen määrää ei ole rajoitettu, joten vastauksiaan voi kehitellä paremmaksi esim. yritysten ja erehdysten kautta.

2. Kaikki osallistujat käyttävät samoja kysymyksiä ikäryhmästä riippumatta. Kustakin kysymyksestä kuitenkin on olemassa eri vaikeustason versiot, ja osallistujat voivat vapaasti valita, minkä tasoisiin versioihin vastaavat. Vaikeammat versiot tuottavat enemmän pisteitä.

Näiden ominaisuuksien ansiosta Ranskan Majava-kilpailu on aiempaa vahvemmin pelillistetty.