1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Listan muunnoksia

Seuraavaa rakennetta voidaan käyttää määriteltäessä uusia numerolistoja lausekkeen ja numerolistan avulla

    [lauseke FOR x IN list] .

Rakenteessa olevan lausekkeen on oltava muuttujan x sisältävä matemaattinen lauseke. Jokainen numerolistan jäsen sijoitetaan lausekkeeseen muuttujan x paikalle ja siten saadaan uusi numerolista. 

Esimerkiksi rakenne [x + 1 FOR x IN 1,2,3,4,5] tuottaa listan "2,3,4,5,6".

Mikä seuraavista lausekkeista voidaan sijoittaa alla olevaan rakenteeseen kolmen pisteen tilalle niin, että rakenne määrittelee vähenevän listan?

     [x2 FOR x IN [... FOR x IN 1, 2, 3, 4]]

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.