1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Tasapainotila

Kuvan mobile ei todellisuudessa ole tasapainossa. Ylimmältä tasolta tarkasteltuna vasemmalla puolella on painoa 29 ja oikealla puolella 23 yksikön verran (mobilen muut osat eivät vaikuta tasapainoon).

Mikä on pienin määrä painoja, joita täytyy muuttaa, jotta mobile ja jokainen mobilen sisältämä pienempi mobile olisi tasapainossa?

Tasapainotila

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.