1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Oudot oliot

Mikko piirsi neljätoista erilaista oliota ja jakoi ne sitten neljään ryhmään. Minkä säännön mukaan Mikko jaotteli oliot?Oudot oliot

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.