1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. Kastelujärjestelmä

Milla Majava on rakentanut kastelujärjestelmän, joka kastelee hänen omenapuutaan. Venttiilit A, B, C ja D voivat olla auki tai kiinni.

Missä tapauksessa omenapuu saa vettä?

Kastelujärjestelmä

Valitse oikea vastaus:

Muista painaa vastaa-painiketta, muuten vastaus ei tallennu lainkaan.